Przesuń strzałkami, aby zobaczyć ujęcie przed i po obróbce.